با ارزش ترین کوزه

 

به دکان کوزه گری وارد شدم که می فرمودند برترین کوزه گران است و سفال های گران بهایی دارد. پرسیدم: بهترین کوزه هایت کو؟ گفت: فلان کوزه از فلان تربت روم است و فلان کوزه از فلان تربت چین. گفتم: من بهترین کوزه ات را می خواهم. گفت: بهای گرانی دارد. گفتم: هرچه باشد می پردازم. دیگر هیچ به یاد ندارم جز گرمایی داغ و سوزان. تاچشم گشودم خود را در طاقچه ی دکان کوزه گر یافتم.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید