لیستی از بزرگترین کتابخانه های اینترنتی عربی برای دانلود انواع کتابها، رمان و...

از آنجایی که خیلی از دوستان درخواست داشتند که در سایت کتابهای داستان و رمان و همچنین کتابهای صوتی را قرار دهیم و بخاطر کمبود این کتابها در ایران، یک لیست از سایت های عرضه کننده کتابهای الکترونیکی عربی در سایت «عربی برای همه» تهیه شده که در اینجا بازنشر می گردد به امید آنکه برای همه ی دوست داران زبان قرآن مفید باشد. در این کتابخانه ها انواع کتاب های متنی و در برخی موارد صوتی با موضوعات مختلف در این سایت ها کتاب های تخصصی هم وجود دارد. مانند کتابهای سیاسی ،اقتصادی، روان شناسی و.....

 
سایت کتابی الإلکترونی

mybook.bibalex.org

داستانها و مجلات عربی


کتابخانه صوتی الألوکة


http://www.alukah.net/Audio_Books/کتابخانه صوتی طریق الاسلام


http://ar.islamway.com/audiobooks/newمکتبة نبع الوفاء

http://www.s0s0.com/Books


هزاران کتاب و رمان و کتاب صوتی ( برای دانلود نیاز به ثبت نام در انجمن این سایت دارید که صفحه اش بعد از کلیک روی دانلود می آید)کتابخانه صوتی الکفیف العربی


http://www.blindarab.net/view-cat-1.htmlکتابخانه کتاب پدیا ( کتابهای تخصصی عربی)


http://www.ketabpedia.com/


این کتابخانه واقعا بیییییی نظیره! مخصوصا بخش زبان عربی!!!کتابخانه الکترونیکی عربی با کتابها مختلف و جذاب


http://www.stqou.com/books/سایت حکواتی

www.al-hakawati.net

آشنایی با آداب و رسوم کشورهای عربی، این سایت یک کتابخانه هم دارد که از آدرس زیر قابل دسترسی است
www.al-hakawati.net/arabic/stories_Tales/index.asp


سایت 4کتابhttp://4kitab.com/کتابهای تخصصی عربی
کتابخانه عربی تبیان


http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=31141&Language=2
المکتبة الوقفیة

www.waqfeya.com


المکتبة الشاملة

http://shamela.ws/


کتابخانه مرکز عقائدی


http://www.aqaed.com/book/


مکتبة المشکاة

http://www.almeshkat.net/books/index.php


المکتبة الشیعیة

http://shiaonlinelibrary.com


المکتبة الإسلامیة (رافد)

http://rafed.net/books/


مکتبة المصطفی

http://al-mostafa.info/books/htm/disp.php?page=list&n=44


موقع المکتبة

http://www.almaktba.com/


مکتبة الجلیس

http://www.aljlees.com/


مکتبة الإسکندریة

http://bib-alex.com/مکتبة الوراق

http://www.alwaraq.net/کتابخانه اسلام ویب


http://www.islamweb.net/newlibrary/index.phpکتابخانه دانشگاه ام القری عربستان


http://uqu.edu.sa/lib/digital_library/research_all
کتابخانه دانشگاه نایف عربستان همراه با کتابهای تخصصی حقوق و پایان نامه های عربی


http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Books/Pages/Books.aspxکتابهای خطی عربی ( کتابخانه دانشگاه ملک فیصل)


http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/Manuscripts.aspxالمکتبة الإلکترونیة المتنوعة


http://www.y-ebooks.com/


کتابهای مختلف عربیکتابهای آموزش کامپیوتر به زبان عربی


http://www.star28.com/book/index.htmlکتابخانه ملک فهد


http://www.kfnl.org.sa/almktbh/mjal.htmکتابخانه لقیت روحی


http://www.roo7e.com/book/indexcat-6.html


کتابخانه کتب


http://www.kutub.info/libraryکتابخانه الکترونیکی دانشجویان دانشگاه دمشق


http://jamaa.net/books.phpپایان نامه های عربی


http://kuiraq.com/library/elib/thises/کتابخانه تخصصی مساله فلسطین


http://www.eyelash.ps/palgate/library.htm

/ 0 نظر / 12 بازدید