لیلی و مجنون

 

پیامک زد شبی لیلی به مجنون

 

که هر وقت امدی از خانه بیرون

 

بیاور مدرک تحصیلی ات را

 

گواهی نامه ی پی اچ دی ات را

 

پدر باید ببیند دکترایت

 

زمانه بد شده جانم فدایت

 

دعا کن مدرکت جعلی نباشد

 

زدانشگاه هاوایی نباشد

 

وگرنه وای بر احوالت ای مرد

 

که بابایم بگیرد حالت ای مرد

 

چو مجنون این پیامک خواند وارفت

 

به سوی دشت و صحرا کله پا رفت

 

اس ام اس زد از انجا سوی لیلی

 

که می خواهم تورا قد تریلی

 

دلم در دام عشقت بی قرار است

 

ولیکن مدرکم بی اعتبار است

 

شده از فاکسفورد این دکترا فاکس

 

مقصر است در این ماجرا فکس

 

چه سنگین است بار این جدایی

 

امان از دست این مدرک گرایی

"توحید محمدی"

 

/ 0 نظر / 15 بازدید